• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

Chi tiết văn bản

Số ký hiệu MẪU VB QCDC
Trích yếu nội dung Mẫu một số văn bản thực hiện Quy chế dân chủ (kèm theo CV 393/LĐLĐ-CTCS của LĐLĐ tỉnh)
Ngày ban hành -
Hình thức văn bản Biểu mẫu
Cơ quan ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh
Người ký duyệt TT
Tệp đính kèm mau-mot-so-van-ban-qcdc.1.docx