• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

Chi tiết văn bản

Số ký hiệu 07/HD-LĐLĐ
Trích yếu nội dung Hướng dẫn: Thực hiện công tác khen thưởng trong phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn tỉnh Bắc Kạn
Ngày ban hành -
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Cơ quan ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh
Người ký duyệt Vi Văn Nghĩa
Tệp đính kèm 07-huong-dan-thuc-hien-cong-tac-khen-thuong-trong-hoat-dong-cong-doan-nam-2017.pdf bieu-mau-tdkt-2017.doc hd-thi-dua-khen-thuong-2017.doc