• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

Chi tiết văn bản

Số ký hiệu 570/KH-UBND
Trích yếu nội dung Kế hoạch của Ủy ban nhân nhân tỉnh Bắc Kạn thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2019-2021”trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Ngày ban hành 10/10/2019
Hình thức văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Văn bản UBND tỉnh
Người ký duyệt UBND
Tệp đính kèm thuc-hien-de-an-tuyen-truyen-phong-chong-tham-nhung.-570-signed.pdf