• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI (19/5/1890-19/5/2020)!

Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thành phố Bắc Kạn tổ chức tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Cập nhật lúc 15:29 - 16/01/2020 (GMT +07:00)

Ngày 14/01/2020, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thành phố Bắc Kạn tổ chức tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, Thường trực Thành ủy, HĐNĐ, UBND; Lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể thành phố Bắc Kạn và 168 cán bộ công đoàn, cán bộ đoàn, tổ chức Hội cơ sở.

Đồng chí Đào Thị Thúy-Chủ tịch LĐLĐ thành phố tặng Giấy khen cho các tập thể

Năm 2019, Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh thành phố Bắc Kạn đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhất là trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, hội viên. Cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đều có tư tưởng ổn định, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh tổng hợp đại đoàn kết dân tộc, ra sức thi đua trong lao động, sản xuất, học tập và công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương…

Để ghi nhận những thành tích tiểu biểu, xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong các cấp công đoàn, cấp bộ đoàn, cấp hội năm 2019, tại hội nghị đã khen thưởng 113 tập thể, 153 cá nhân. Trong đó khen thưởng công đoàn có: 01 tập thể được tặng Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh; 01 tập thể, 04 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen; 19 tập thể, 33 cá nhân được LĐLĐ thành phố Bắc Kạn tặng Giấy khen.

Nguyễn Xuân Thùy-Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Kạn