• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẺ ĐỂ XÂY DỰNG HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH! > ↈ < HÀNH ĐỘNG VÌ THIÊN NHIÊN - TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TA! > ↈ < NƯỚC LÀ TÀI NGUYÊN HỮU HẠN HÃY SỬ DỤNG NƯỚC MỘT CÁCH TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ VÌ MỘT TƯƠNG LAI BỀN VỮNG > ↈ < TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU SỚM ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG THÀNH HIỆN THỰC CUỘC SỐNG! > ↈ < VÌ SỨC KHỎE CỦA MỌI NGƯỜI, HẠNH PHÚC CỦA MỌI NHÀ - HÃY TRÁNH XA MA TÚY! > ↈ <

Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021

Cập nhật lúc 16:28 - 24/08/2020 (GMT +07:00)

Để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh vừa có văn bản đề nghị các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố triển khai các hình thức phù hợp nhằm tuyên truyền sâu rộng cho các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về Nghị quyết về kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Toàn văn nội dung văn bản như sau:

>>: Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh