• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021

Cập nhật lúc 16:28 - 24/08/2020 (GMT +07:00)

Để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh vừa có văn bản đề nghị các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố triển khai các hình thức phù hợp nhằm tuyên truyền sâu rộng cho các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về Nghị quyết về kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Toàn văn nội dung văn bản như sau:

>>: Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh