• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn

Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/01/1960- 17/01/2020); 60 năm Ngày Chiến Thắng Tua Hai (26/01/1960- 26/01/2020)

Cập nhật lúc 10:31 - 30/12/2019 (GMT +07:00)

Ngày 24/12/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn có Công văn số 1378-CV/BTGTU về việc Định hướng tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/01/1960- 17/01/2020); 60 năm Ngày Chiến Thắng Tua Hai (26/01/1960- 26/01/2020) kèm theo Đề cương tuyên truyền. Ban biên tập Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh đăng tải chi tiết đề cương dưới đây:

1. Đề cương tuyên truyền 60 năm phong trào Đồng Khởi (1960- 2020) và 60 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/01/1960- 17/01/2020).

2. Đề cương tuyên truyền 60 năm Ngày Chiến Thắng Tua Hai (26/01/1960- 26/01/2020).