• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI (19/5/1890-19/5/2020)!

Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/01/1960- 17/01/2020); 60 năm Ngày Chiến Thắng Tua Hai (26/01/1960- 26/01/2020)

Cập nhật lúc 10:31 - 30/12/2019 (GMT +07:00)

Ngày 24/12/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn có Công văn số 1378-CV/BTGTU về việc Định hướng tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/01/1960- 17/01/2020); 60 năm Ngày Chiến Thắng Tua Hai (26/01/1960- 26/01/2020) kèm theo Đề cương tuyên truyền. Ban biên tập Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh đăng tải chi tiết đề cương dưới đây:

1. Đề cương tuyên truyền 60 năm phong trào Đồng Khởi (1960- 2020) và 60 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/01/1960- 17/01/2020).

2. Đề cương tuyên truyền 60 năm Ngày Chiến Thắng Tua Hai (26/01/1960- 26/01/2020).