• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1900-11/4/2020)

Cập nhật lúc 11:21 - 27/03/2020 (GMT +07:00)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1900-11/4/2020) (Kèm theo Hướng dẫn số 29-HD/BTGTU, ngày 11/02/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn). Ban Biên tập đăng tải chi tiết nội dung đề cương theo đường dẫn dưới đây.

Đề cương TT 120 thành lập tỉnh BK