• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

Tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh

Cập nhật lúc 08:57 - 06/11/2020 (GMT +07:00)

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (01/12/1920 - 01/12/2020). Ban Biên tập trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh xin giới thiệu tài liệu tuyên truyền tại đường link dưới đây:

>>: Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh