• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2021! *********************** Tháng công nhân năm 2021: “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” *********************** Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”.

Tổng kết công tác tín ngưỡng, tôn giáo, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Cập nhật lúc 15:31 - 31/12/2019 (GMT +07:00)

Ngày 31/12/2019, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tín ngưỡng tôn giáo, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và phong trào Dân vận khéo năm 2019. Đồng chí Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2019, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm, chỉ đạo sát sao về công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và chính quyền các địa phương thực hiện tốt việc tuyên truyền, quán triệt triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật. Các tổ chức tôn giáo hoạt động cơ bản ổn định, tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chương trình xây dựng nông thôn mới và tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Các cấp, các ngành trong tỉnh đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động tôn giáo tại cơ sở...

Việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân chủ và phát huy dân chủ được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có chuyển biến. Do đó, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các đơn vị, địa phương có nền nếp, hiệu quả. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền theo hướng cụ thể, gần dân, sát dân, công khai, minh bạch, tôn trọng và tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh; công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được tăng cường, đảm bảo đúng luật định.

Việc triển khai Đề án 06-ĐA/TU tiếp tục nhận được sự quan tâm của các tổ chức, các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị, đã tập trung hướng về cơ sở, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng. Nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã tích cực xây dựng, duy trì các mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực công tác. Năm 2019, toàn tỉnh có gần 1.600 mô hình, trong đó có 126 mô hình điển hình tiêu biểu. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đã ghi nhận sự cố gắng của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và phong trào “Dân vận khéo” tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Những kết quả nêu trên đã góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện tốt trong năm 2020: Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, trong đó bám sát từng nhiệm vụ, sát với tình hình thực tế từng địa phương. Trong thực hiện công tác dân chủ cơ sở cần tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể với chính quyền. Trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo cần hết sức chủ động nắm tình hình, nắm chắc số lượng, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân hoạt động tín ngưỡng theo quy định của pháp luật.../.

Nguồn: http://www.baobackan.org.vn