• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

Tiếp tục đề xuất Thủ tướng giao lưu, đối thoại với công nhân trong "Tháng Công nhân 2020"

Cập nhật lúc 14:43 - 23/12/2019 (GMT +07:00)

Sáng 23.12, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – chủ trì Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ mười (khóa XII).

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết, Hội nghị lần này tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2019, chương trình công tác công đoàn năm 2020 để trình Hội nghị Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần tới.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, năm 2019, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã cụ thể hóa các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, giao cho từng đơn vị để thực hiện từng năm một.

Bên cạnh đó, 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước. Đoàn Chủ tịch đã thống nhất định hướng hoạt động công đoàn trọng tâm năm 2020 là nâng cao hoạt động công đoàn cơ sở; đã cụ thể hóa thành chương trình công tác năm 2020 với mong muốn các đơn vị tạo sự chủ động, xây dựng chương trình công tác có trọng tâm trọng điểm.

Ngoài ra, Hội nghị còn thảo luận về dự thảo kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2020 với chủ đề “Năng suất- An toàn”. Dự kiến, trong Tháng Công nhân, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức chương trình Thủ tướng Chính phủ giao lưu, đối thoại với công nhân lao động với chủ đề “Công nhân Việt Nam lao động sáng tạo” hướng tới Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân lao động toàn quốc lần thứ X.

Hội nghị còn thảo luận Tờ trình Đề án về “Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho công nhân lao động”; Báo cáo khảo sát, đánh giá và phân loại cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức công đoàn.

Các đại biểu còn tiếp tục đóng góp ý kiến, hoàn thiện "Đề án Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới" để sớm trình Bộ Chính trị.

Nguồn tin: https://laodong.vn