• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

Tám nội dung cần tập trung thực hiện nhân ngày Ngày Ngày Môi trường thế giới năm 2020 và “Tháng hành động vì Môi trường” năm 2020

Cập nhật lúc 15:28 - 15/06/2020 (GMT +07:00)

Năm 2020, chủ đề Ngày Môi trường thế giới được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) lựa chọn là “Hành động vì thiên nhiên” (Time for Nature). Để thực hiện tốt các hoạt động hưởng nhằm đẩy mạnh công tác thông tin và vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cùng thực hiện đồng loạt các biện pháp, hoạt động nhằm phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường an ninh lương thực, bảo vệ tài nguyên nước và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất của chúng ta. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp với cơ quan có liên quan, chính quyền đồng cấp, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các hoạt cần tập trung vào 8 nội dung cụ thể sau:
Thứ nhất, tổ chức tuyên truyền (sáng tạo, đổi mới cách thức thực hiện, hình thức truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin) về chủ đề, thông điệp hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của đoàn viên và người lao động.
Thứ hai, khuyến khích treo băng rôn, pano, áp phích được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp (treo Poster do Tổng Liên đoàn phát hành).
Thứ ba, căn cứ vào tình hình thực tế, tổ chức lồng ghép các hoạt động chuyên môn như: hội thảo, hội nghị, tọa đàm với tuyên truyền về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, quản lý chất thải rắn, chất thải nhựa, ứng phó với biến đổi khí hậu; Các hoạt động có sự tham gia của đoàn viên và người lao động như Chiến dịch ra quân làm vệ sình môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải, từ chối sử dụng túi nilon khó phân huỷ, đồ nhựa dùng một lần.
Thứ tư; tham gia giám sát việc xây dựng nội dung quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh; quản lý các khu bảo tồn thiên nhiên; phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái; bảo tồn các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, bảo tồn nguồn gen; săn bắt, buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã trái phép; quản lý sinh vật ngoại lai. Phát động phong trào thi đua trồng cây xanh tại nhà máy, công trường, khu công nghiệp; thúc đẩy việc xây dựng và thực hiện các mô hình kinh tế sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên. Đẩy mạnh phong trào “Xanh- Sạch- Đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”
Thứ năm, tham gia giám sát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng.
Thứ sáu, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động với các thông điệp:
+ Không săn bắt động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng;
+ Không khai thác, đánh bắt, sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên;
+ Xây dựng nền kinh tế tuần hoàn chất thải, chống rác thải nhựa trên cạn và đại dương.
Thứ bảy, chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí, trang web của tổ chức Công đoàn, các đài phát thanh, truyền hình tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động tổ chức Tháng hành động về môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thể giới năm 2020.
Thứ tám, phát hiện, biểu dương và khen thưởng những cá nhân, tập thể, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.