• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

Chi tiết văn bản

Số ký hiệu TLTT
Trích yếu nội dung Tài liệu tuyên truyền công dân điện tử
Ngày ban hành 15/11/2020
Hình thức văn bản Đề cương tuyên truyền
Cơ quan ban hành Văn bản của các Sở, ngành
Người ký duyệt TLTT
Tệp đính kèm 200710-bac-kan-tai-lieu-tuyen-truyen-cpdt-2020.pdf