• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

Tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cập nhật lúc 15:05 - 20/11/2020 (GMT +07:00)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành thông báo nhanh kết quả Đại kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh đăng tải nội dung tài liệu tại đường link dưới đây:

>>: Tài liệu thông báo kết quả Đại hội