• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
ↈ < MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! > ↈ

Qui định về thể loại văn bản, thể thức, kỹ thuật trình bày và thẩm quyền ban hành các loại văn bản của tổ chức công đoàn

Cập nhật lúc 15:53 - 09/04/2021 (GMT +07:00)

1. Quy định về thể loại văn bản, thể thức và thẩm quyền ban hành các loại văn bản của tổ chức công đoàn: > Tải tại đây

2. Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức công đoàn: > Tải tại đây