• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
ↈ < MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! > ↈ

Mẫu đề cương báo cáo định kỳ, biểu thống kê số liệu (6 tháng, 1 năm) hoạt động công đoàn

Cập nhật lúc 15:54 - 09/04/2021 (GMT +07:00)

1. Mẫu đề cương báo cáo định kỳ: >Tải tại đây

2. Mẫu biểu thống kê số liệu công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: >Tải tại đây

3. Mẫu biểu thống kê số liệu công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: >Tải tại đây