• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Kạn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2020

Cập nhật lúc 16:36 - 21/09/2020 (GMT +07:00)

Trong 2 ngày 18, 19/9/2020, Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Kạn phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2020. Dự hội nghị có 209 đồng chí là cán bộ công đoàn, kế toán của các CĐCS trực thuộc LĐLĐ thành phố.

                                     Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị các đại biểu đã được tập huấn các nội dung: Xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; phương pháp hoạt động của ban chấp hành công đoàn cơ sở; công tác Nữ công; công tác thi đua khen thưởng, bảo hộ lao động; công tác tài chính công đoàn; công tác kiểm tra công đoàn và hoạt động ban thanh tra nhân dân…

Cùng với các nội dung tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn, các đại biểu đã được tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; những nội dung cơ bản của 3 văn bản pháp luật có liên quan đến cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực", gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức, Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung năm 2018); Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống ma túy. Nhân dịp này, LĐLĐ thành phố đã tổ chức sơ kết 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.

Xuân Thùy - LĐLĐ thành phố Bắc Kạn