• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!" " **************** "Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2020)!"

Liên đoàn Lao động huyện Ngân Sơn: Tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ

Cập nhật lúc 16:37 - 14/06/2020 (GMT +07:00)

Ngày 12/6, LĐLĐ huyện Ngân Sơn tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ, giai đoạn 2015-2020. Tới dự có đồng chí Vi Văn Nghĩa-Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn, đồng chí Địch Xuân Sơn- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện.

Khen thưởng 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020

Trong những năm qua phong trào thi đua do các cấp, các ngành và tổ chức Công đoàn huyện Ngân Sơn phát động luôn thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong huyện hưởng ứng tham gia và đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các phong trào thi đua đều được các cấp công đoàn triển khai thực hiện, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, lĩnh vực hoạt động của từng ngành, cơ quan, đơn vị và thực tế của địa phương, như: Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”, “Thực hành tiết kiệm chống lãng phí tiêu cực và phòng chống các tệ nạn xã hội”, “Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ, “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”... Trong mỗi lĩnh vực, vị trí công tác đoàn viên, CNVCLĐ luôn phát huy tính chủ động, năng động, sáng tạo của bản thân, tích cực rèn luyện ý thức, tổ chức kỷ luật, xây dựng tác phong làm việc công nghiệp, thi đua phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Từ những phong trào thi đua này, 5 năm qua có 01 tập thể và 01 cá nhân được tặng bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 21 tập thể; 25 cá nhân được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh; 78 tập thể, 330 cá nhân được Liên đoàn Lao động huyện tặng giấy khen; 2.767 lượt đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc; có 67 tập thể LĐXS; 195 tập thể LĐTT; 293 lượt Chiến sỹ thi đua cơ sở; 26 lượt Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 2.448 cá nhân LĐTT; 319 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vi Văn Nghĩa-Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đồng chí Địch Xuân Sơn-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và biểu dương các tập thể, cá nhân, các cấp công đoàn huyện đã nỗ lực vượt qua khó khăn để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, đồng thời đề nghị các cấp công đoàn huyện Ngân Sơn tiếp tục phát động các phong trào thi đua gắn với mục tiêu và giải pháp cụ thể. Quan tâm tới công tác tuyên truyền, phong trào thi đua cần gắn với thực tế; động viên, khuyến khích đoàn viên CNVCLĐ tiếp tục nghiên cứu đề tài, sáng kiến để áp dụng được vào thực tiễn vào quá trình công tác, lao động mang nhằm lại năng suất, hiệu quả cao hơn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương…

Tại Hội nghị, LĐLĐ huyện Ngân Sơn đã biểu dương, khen thưởng 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020. Hội nghị đã thông qua danh sách đại biểu dự Hội nghị điển hình tiên tiến tỉnh Bắc Kạn gồm 8 đồng chí và phát động phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020-2025.

Ngọc Liêm