• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 138 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2024)------Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)----Kỷ niệm 206 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2024)----Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)----Kỷ niệm 79 năm Ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024)---Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024)---Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2024)--Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 -19/5/2024)----Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 -20/5/2024)---Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 - 01/6/2024---Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!-----------Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!-----------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!---------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của hệ thống chính trị và toàn xã hội!---------Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!----Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Liên đoàn Lao động huyện Chợ Mới tổ chức hội nghị triển khai các hoạt động chuẩn bị cho Đại hội công đoàn các cấp trên địa bàn huyện

Cập nhật lúc 10:14 - 13/02/2023 (GMT +07:00)

Thực hiện chương trình công tác của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Chợ Mới khoá IV, nhiệm kỳ 2017-2023, sáng ngày 09/02/2023, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Chợ Mới tổ chức Hội nghị triển khai các hoạt động chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn cơ sở và Đại Hội Công đoàn huyện Chợ Mới lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 2028; triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Tại hội nghị, các đồng chí Ban thường vụ và thành viên các Tiểu ban phục vụ Đại hội đã góp ý kiến đối với dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 do Tiểu ban Nội dung soạn thảo. Đồng thời thống nhất danh mục hồ sơ Đại hội công đoàn cơ sở trình Ban Thường vụ LĐLĐ huyện duyệt và giao nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban thường vụ LĐLĐ huyện và các thành viên các Tiểu Ban phục vụ Đại hội trong công tác duyệt hồ sơ Đại hội công đoàn cơ sở, chỉ đạo Đại hội công đoàn cơ sở và công tác chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn huyện Chợ Mới lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 đảm bảo chất lượng, thời gian theo quy định.

/upload/images/nam-2023/thang-02.2023/4.-ldld-cm-hoi-nghi-thong-nhat-tc-dh.anh.jpg

Ảnh. Đồng chí Phạm Thị Thu Hiền - Chủ tịch LĐLĐ huyện chủ trì hội nghị

Cũng tại hội nghị, các đồng chí Ban thường vụ LĐLĐ huyện đã xây dựng nội dung Hướng dẫn công đoàn cơ sở về việc đăng ký, công nhận công trình, sản phẩm và gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và triển khai công tác tuyên truyền các hoạt động về Đại hội công đoàn các cấp bằng nhiều hình thức phong phú, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, ngày hội của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong tổ chức Công đoàn, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người sử dụng lao động và toàn xã hội để tổ chức thành công đại hội công đoàn công đoàn cơ sở, Đại hội V công đoàn huyện Chợ Mới, góp phần vào thành công của Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2023-2028./.

Thu Hiền - LĐLĐ huyện Chợ Mới