• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 ------------- Kỷ niệm 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2023)---------------Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6)----------------Ngày Đại dương thế giới (08/6)-------- 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2023)--------------- Ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6)--------------- Ngày gia đình Việt Nam 28/6-------------- Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)----------Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hoà khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm-------------Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc! -------- Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!-----------Các cấp công đoàn hăng hái thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!---------“Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid - 19”-------"

Liên đoàn Lao động huyện Chợ Mới tổ chức hội nghị triển khai các hoạt động chuẩn bị cho Đại hội công đoàn các cấp trên địa bàn huyện

Cập nhật lúc 10:14 - 13/02/2023 (GMT +07:00)

Thực hiện chương trình công tác của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Chợ Mới khoá IV, nhiệm kỳ 2017-2023, sáng ngày 09/02/2023, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Chợ Mới tổ chức Hội nghị triển khai các hoạt động chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn cơ sở và Đại Hội Công đoàn huyện Chợ Mới lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 2028; triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Tại hội nghị, các đồng chí Ban thường vụ và thành viên các Tiểu ban phục vụ Đại hội đã góp ý kiến đối với dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 do Tiểu ban Nội dung soạn thảo. Đồng thời thống nhất danh mục hồ sơ Đại hội công đoàn cơ sở trình Ban Thường vụ LĐLĐ huyện duyệt và giao nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban thường vụ LĐLĐ huyện và các thành viên các Tiểu Ban phục vụ Đại hội trong công tác duyệt hồ sơ Đại hội công đoàn cơ sở, chỉ đạo Đại hội công đoàn cơ sở và công tác chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn huyện Chợ Mới lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 đảm bảo chất lượng, thời gian theo quy định.

/upload/images/nam-2023/thang-02.2023/4.-ldld-cm-hoi-nghi-thong-nhat-tc-dh.anh.jpg

Ảnh. Đồng chí Phạm Thị Thu Hiền - Chủ tịch LĐLĐ huyện chủ trì hội nghị

Cũng tại hội nghị, các đồng chí Ban thường vụ LĐLĐ huyện đã xây dựng nội dung Hướng dẫn công đoàn cơ sở về việc đăng ký, công nhận công trình, sản phẩm và gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và triển khai công tác tuyên truyền các hoạt động về Đại hội công đoàn các cấp bằng nhiều hình thức phong phú, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, ngày hội của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong tổ chức Công đoàn, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người sử dụng lao động và toàn xã hội để tổ chức thành công đại hội công đoàn công đoàn cơ sở, Đại hội V công đoàn huyện Chợ Mới, góp phần vào thành công của Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2023-2028./.

Thu Hiền - LĐLĐ huyện Chợ Mới