• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904 - 02/4/2024)! -----Nhiệt liệt chào mừng “Tuần Văn hóa - Du lịch” tỉnh Bắc Kạn (27/4 - 02/5/2024)! -----Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam 21/4!-----Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (02/4/1904 - 02/4/2024)!---- Kỷ niệm 124 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1900 - 11/4/2024)-----Kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024)----Kỷ niệm 138 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2024)------Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)----Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!-----------Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!-----------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!---------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của hệ thống chính trị và toàn xã hội!---------Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!---------Chào mừng Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3)--------Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024)-------Kỷ niệm 73 năm Bác Hồ tặng thơ Liên phân đội Thanh niên xung phong 312 tại Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông (28/3/1951 - 28/3/2024) -------- Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Liên đoàn Lao động Huyện Chợ Mới: Tổ chức Đại hội điểm Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028

Cập nhật lúc 09:27 - 15/03/2023 (GMT +07:00)

Trong 02 ngày 13,14/3/2023, Công đoàn cơ sở (CĐCS) xã Thanh Thịnh và CĐCS Trường Tiểu học Như Cố huyện Chợ Mới đã tổ chức Đại hội điểm Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023- 2028 theo kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn cấp cơ sở, tiến tới Đại hội V Công đoàn huyện Chợ Mới nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Hà Đức Huấn - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; Phạm Thị Thu Hiền - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Chợ Mới và các đại biểu là Chủ tịch các công đoàn cơ sở trực thuộc trong toàn huyện.

Đại hội đã thực hiện nghiêm túc các nội dung theo hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam về Đại hội công đoàn cơ sở. Ban chấp hành (BCH) Công đoàn đã kiểm điểm hoạt động của BCH và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ vừa qua, đơn vị đã thường xuyên quan tâm đến công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động thông qua các ngày lễ, tết, tham quan, học tập kinh nghiệm. Hàng năm tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động. Nội dung thi đua tập trung vào các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “ Xanh - Sạch - Đẹp”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của hội nhập và phát triển” và các phong trào văn hóa, văn nghệ ,thể thao nhằm nâng cao thể chất, đời sống vật chất tinh thần, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương.  Đồng thời, BCH Công đoàn còn thường xuyên chú trọng việc đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn, đã được các cấp, các ngành ghi nhận, biểu dương khen thưởng hàng năm…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ và đồng chí Chủ tịch LĐLĐ huyện đã biểu dương, chúc mừng những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ của hai CĐCS và nhấn mạnh các công đoàn cơ sở chưa tổ chức Đại hội cần nghiêm túc thực hiện Đại hội đúng thời gian quy định và đổi mới phương pháp trình bày báo cáo bằng việc sử dụng Video clip có hình ảnh minh họa. Thực hiện công tác bầu cử trong Đại hội nghiêm túc, phát huy dân chủ để lựa chọn được các đồng chí trong Ban chấp hành khóa mới có đủ năng lực, trình độ và nhiệt huyết lãnh đạo tổ chức công đoàn hoạt động ngày càng hiệu quả.

/upload/images/nam-2023/thang-3.2023/11.-ldld-cho-moi-to-chuc-dh-diem.anh.jpg

Ảnh. Đồng chí Phạm Thị Thu Hiền, Chủ tịch LĐLĐ huyện Chợ Mới tặng hoa chúc mừng Đại hội CĐCS xã Thanh Thịnh.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội CĐCS xã Thanh Thịnh và CĐCS Trường Tiểu học Như Cố đã bầu BCH Công đoàn khoá mới và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện Chợ Mới lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Quyết nghị thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, thể hiện rõ quyết tâm trong việc xây dựng Công đoàn vững mạnh toàn diện./.

Phạm Thị Thu Hiền - Chủ tịch LĐLĐ huyện Chợ Mới