• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028--------Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!-----------Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!-----------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!---------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của hệ thống chính trị và toàn xã hội!---------Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!---------Kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8) -------Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 -19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023)------- 80 năm ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên (22/9/1943 - 22/9/2023)-----------Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc! -------- Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Liên đoàn lao động huyện Chợ Mới: Lễ kết nạp đoàn viên và ra mắt công đoàn cơ sở Chi nhánh Công ty TNHH Kẻ Gỗ tại Bắc Kạn

Cập nhật lúc 11:09 - 07/08/2022 (GMT +07:00)

Ngày 06/8/2022, tại văn phòng Chi nhánh Công ty TNHH Kẻ Gỗ tại Bắc Kạn đã tổ chức lễ kết nạp 29 đoàn viên công đoàn, ra mắt Công đoàn cơ sở và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời công đoàn cơ sở. Đến dự có các đồng chí trong Ban thường vụ LĐLĐ huyện, đại diện Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn và Ban giám đốc Chi nhánh công ty TNHH Kẻ Gỗ tại Bắc Kạn.

Sau thời gian Chi nhánh Công ty được thành lập và đi vào hoạt động ổn định. Được sự quan tâm của LĐLĐ huyện Chợ Mới và Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn trong công tác phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn đối với các doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp của tỉnh, Ban giám đốc Chi nhánh Công ty nhận thấy việc thành lập Tổ chức Công đoàn cơ sở có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động, đồng thời góp phần xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững. 

Tại buổi lễ ra mắt, đồng chí Phạm Thị Thu Hiền - Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện đã phát biểu chúc mừng tổ chức Công đoàn được thành lập và đồng thời giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam để lãnh đạo, điều hành Công đoàn hoạt động đạt hiệu quả cao trên tất cả các lĩnh vực, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, là tổ chức tập hợp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững Công ty.

/upload/images/nam-2022/thang-08.2022/1.-le-ket-nap-doan-vien.jpg

Ảnh. Đồng chí Phạm Thị Thu Hiền - Chủ tịch LĐLĐ huyện phát biểu chúc mừng

Buổi lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Chi nhánh Công ty TNHH Kẻ Gỗ tại Bắc Kạn đã diễn ra trong không khí vui tươi và trong niềm hân hoan của tập thể người lao động, đoàn viên và Ban giám đốc Công ty./.                    

 Thu Hiền - LĐLĐ huyện Chợ Mới