• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022)------------Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902-2022)!-------Đồng chí Lê Hồng Phong - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta!-------“Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid - 19”-------"

Liên đoàn lao động huyện Chợ Mới: Lễ kết nạp đoàn viên và ra mắt công đoàn cơ sở Chi nhánh Công ty TNHH Kẻ Gỗ tại Bắc Kạn

Cập nhật lúc 11:09 - 07/08/2022 (GMT +07:00)

Ngày 06/8/2022, tại văn phòng Chi nhánh Công ty TNHH Kẻ Gỗ tại Bắc Kạn đã tổ chức lễ kết nạp 29 đoàn viên công đoàn, ra mắt Công đoàn cơ sở và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời công đoàn cơ sở. Đến dự có các đồng chí trong Ban thường vụ LĐLĐ huyện, đại diện Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn và Ban giám đốc Chi nhánh công ty TNHH Kẻ Gỗ tại Bắc Kạn.

Sau thời gian Chi nhánh Công ty được thành lập và đi vào hoạt động ổn định. Được sự quan tâm của LĐLĐ huyện Chợ Mới và Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn trong công tác phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn đối với các doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp của tỉnh, Ban giám đốc Chi nhánh Công ty nhận thấy việc thành lập Tổ chức Công đoàn cơ sở có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động, đồng thời góp phần xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững. 

Tại buổi lễ ra mắt, đồng chí Phạm Thị Thu Hiền - Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện đã phát biểu chúc mừng tổ chức Công đoàn được thành lập và đồng thời giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam để lãnh đạo, điều hành Công đoàn hoạt động đạt hiệu quả cao trên tất cả các lĩnh vực, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, là tổ chức tập hợp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững Công ty.

/upload/images/nam-2022/thang-08.2022/1.-le-ket-nap-doan-vien.jpg

Ảnh. Đồng chí Phạm Thị Thu Hiền - Chủ tịch LĐLĐ huyện phát biểu chúc mừng

Buổi lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Chi nhánh Công ty TNHH Kẻ Gỗ tại Bắc Kạn đã diễn ra trong không khí vui tươi và trong niềm hân hoan của tập thể người lao động, đoàn viên và Ban giám đốc Công ty./.                    

 Thu Hiền - LĐLĐ huyện Chợ Mới