• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
ↈ < HÀNH ĐỘNG VÌ THIÊN NHIÊN - TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TA! > ↈ < TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU SỚM ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG THÀNH HIỆN THỰC CUỘC SỐNG! > ↈ

Liên đoàn Lao động huyện Chợ Mới bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn năm 2021

Cập nhật lúc 09:15 - 24/11/2021 (GMT +07:00)

Trong 03 ngày, từ ngày 20-22/11/2021 tại Hội trường Huyện ủy Chợ Mới, Liên đoàn Lao động huyện và Trung tâm Chính trị huyện phối hợp tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nghiệp vụ cho các đồng chí cán bộ công đoàn cơ sơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện.

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, cán bộ công đoàn đã được báo cáo viên của Huyện ủy, các Ban LĐLĐ tỉnh trao đổi các chuyên đề: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; công đoàn thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị; nghiệp vụ kiểm tra, giám sát công đoàn; Quy chế thi đua khen thưởng của tổ chức công đoàn; đánh giá, xếp loại công đoàn cơ sở…

Qua đợt tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở những kiến thức, kĩ năng, phương pháp hoạt động, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Phạm Thị Thu Hiền – Liên đoàn Lao động huyện Chợ Mới