• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

Liên đoàn Lao động huyện Bạch Thông tổ chức tổng kết công tác Công đoàn năm học 2019- 2020

Cập nhật lúc 14:10 - 24/08/2020 (GMT +07:00)

Ngày 21/8/2020, Liên đoàn Lao động huyện Bạch Thông tổ chức tổng kết công tác Công đoàn năm học 2019- 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021; dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Liên đoàn Lao động huyện, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và cán bộ công đoàn cơ sở khối giáo dục huyện. 

LĐLĐ huyện Bạch Thông khen thưởng các tập thể, cá nhân

Đội ngũ cán bộ nhà giáo và người lao động (CBNG- NLĐ), hiện có 575 người là đoàn viên công đoàn đang sinh hoạt tại 36 công đoàn cơ sở. Trong năm học 2019- 2020 các công đoàn cơ sở đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; quan tâm thăm hỏi, tặng quà động viên, chia sẻ với đoàn viên, CBNG- NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau dài ngày, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro…với tổng số tiền 73.600.000đ; 120 người được nâng lương thường xuyên, 23 người được nâng lương trước thời hạn; 125 lượt cán bộ, đoàn viên được tư vấn pháp luật. Đoàn viên, CBNG- NLĐ tham gia ủng hộ các loại quỹ với tổng số tiền 248.000.000đ, riêng ủng hộ “Quỹ xã hội CĐGDVN” với tổng số tiền 17.190.000 đ. Các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, CBNG- NLĐ; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; phát huy vai trò trách nhiệm đối với sự nghiệp “trồng người”, “Tất cả vì học sinh thân yêu”. Tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dân chủ- Kỷ cương- Tình thương- Trách nhiệm”. Năm học 2019-2020 có 07/36 CĐCS được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 29/36 CĐCS được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ...
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đào tạo và nhiệm vụ công đoàn trong năm học 2020- 2021.
Ghi nhận và biểu dương thành tích đã đạt được, tại hội nghị LĐLĐ huyện tặng Giấy khen cho 05 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn; 08 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”./.

Đinh Văn Tuyên-Liên đoàn Lao động huyện Bạch Thông