• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Liên đoàn Lao động huyện Bạch Thông tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2020

Cập nhật lúc 15:17 - 29/11/2020 (GMT +07:00)

Ngày 23/11/2020 Liên đoàn Lao động huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho gần 70 cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị các đại biểu đã được báo cáo viên của LĐLĐ tỉnh, Thường trực LĐLĐ huyện triển khai những nội dung cơ bản: Đề án và các văn bản pháp luật có liên quan đến Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; xây dựng công dân điện tử; Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn năm khóa XII; công tác thi đua khen thưởng; công tác kiểm tra công đoàn.

Thông qua hội nghị tập huấn, cán bộ công đoàn cơ sở được trang bị nhưng kiến thức cơ bản về kỹ năng cơ bản để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và hoạt động ở cơ sở; từ đó áp dụng vào thực tế công tác; góp phần nâng cao chấp lượng và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh./.

Đinh Văn Tuyên – LĐLĐ huyện Bạch Thông