• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Chào mừng Xuân Quý Mão 2023 ------------- Chào mừng Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023)------------Kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955- 27/02/2023)-------Kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963-02/01/2023)---------Kỷ niệm 50 năm Ngày ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam (27/01/1973-27/01/2023) -------- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913-15/02/2023)-----------------“Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid - 19”-------"

Liên đoàn Lao động huyện Bạch Thông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Cập nhật lúc 09:24 - 29/12/2022 (GMT +07:00)

        Ngày 28/12/2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Bạch Thông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đồng chí Đinh Quang Chúc - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong năm 2022, các cấp công đoàn trong huyện đã cố gắng bám sát chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên, cấp ủy cùng cấp để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra: Chủ trì, phối hợp kiểm tra, giám sát 51 cuộc việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi của đoàn viên, người lao động; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ,công chức, viên chức, đạt 100%; tổ chức chuyển, trao và hỗ trợ 1.178 suất quà với tổng trị giá 606 triệu đồng cho đoàn viên và người thân khi bị ốm đau, gia đình có việc hiếu; tổ chức tốt các hoạt động xã hội từ thiện và hoạt động văn hóa, thể thao trong CNVCLĐ. Chủ động phối hợp tổ chức triển khai các phong trào thi đua do các cấp phát động. Tham mưu cho Huyện ủy ban hành Chỉ thị lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn huyện, tỉnh. Công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn, việc trích nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn thực hiện đúng quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, thống nhất phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp cơ bản: Tập trung tổ chức thành công Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Tuyền truyền, phổ biến, học tập nghị quyết sau Đại hội; cụ thể hóa nghị quyết Đại hội, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, với phương châm “hướng mạnh về cơ sở”, tất cả vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng đoàn viên, người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Chủ động kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động; phối hợp triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, nhất là dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023; tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023”. Tập trung phát triển đoàn viên; bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ mới. Tiếp tục vận động đoàn viên, người lao động tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19”; tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân”, “Tháng An toàn vệ sinh lao động”; triển khai hiệu quả phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; tích cực đổi mới, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác. Phát động các phong trào thi đua, tổ chức thi đua, gắn biển các công trình, phần việc, sản phẩm chào mừng đại hội công đoàn các cấp. Phối hợp, đề nghị người sử dụng lao động thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định.

        Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đinh Quang Chúc - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của các cấp Công đoàn trong năm 2022, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới cần tập trung tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp; thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; triển khai phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; tổ chức tốt các hoạt động chăm lo vật chất tinh thần cho đoàn viên, người lao động nhân dịp tết Quý Mão; tham gia các hoạt động “Chợ Tết Công đoàn năm 2023”; quan tâm việc làm, cải thiện thu nhập; tập trung phát triển đoàn viên; trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định...

/upload/images/nam-2022/thang-12.2022/11.-ldld-bach-thong-trien-khai-nhiem-vu-cd-nam-2023.anh.jpg

Ảnh. Đồng chí Đinh Thị Mĩ - Chủ tịch LĐLĐ huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

               Ghi nhận và biểu dương thành tích đã đạt được trong năm 2022, LĐLĐ huyện tặng Giấy khen cho 04 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn; 07 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”./.

Đinh Tuyên- LĐLĐ huyện Bạch Thông