• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
ↈ < MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! > ↈ

LĐLĐ thành phố giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động

Cập nhật lúc 11:09 - 05/10/2021 (GMT +07:00)

Ngày 01/10/2021, Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Kạn đã tiến hành giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bắc Kạn và Công ty cổ phần xây dựng Thăng Long.

Giám sát tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố

Qua giám sát cho thấy người sử dụng lao động đã quan tâm thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định, như: Tuyển dụng nhân sự, quản lý và sử dụng lao động, xếp sắp vị trí việc làm; ký kết hợp đồng lao động; tiền lương, tiền thưởng; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; ban hành quy chế phối hợp giữa chính quyền với công đoàn cơ sở, quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, doanh nghiệp; thực hiện các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; tích cực triển khai tuyên truyền và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19… 
Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như: Doanh nghiệp chưa kịp thời rà soát, bổ sung sửa đổi nội quy lao động, hệ thống thang lương theo các văn bản hiện hành, chưa tổ chức hội nghị người lao động theo quy định và thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn chưa được kịp thời… Đoàn giám sát đã đề nghị doanh nghiệp khẩn trương khắc phục các tồn tại hạn chế; chủ động triển khai thực hiện các quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động 2015, Bộ luật Lao động 2019, Luật Công đoàn và thực hiện nghiêm các quy định công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

   Xuân Thùy – LĐLĐ thành phố Bắc Kạn