• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

LĐLĐ thành phố Bắc Kạn: Công bố Quyết định thành lập công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần xây dựng công trình 399

Cập nhật lúc 16:37 - 21/10/2020 (GMT +07:00)

Ngày 20/10/2020, tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Bắc Kạn, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần xây dựng công trình 399.

Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động thành phố đã công bố Quyết định kết nạp 18 người lao động vào Công đoàn Việt Nam, chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời gồm 3 đồng chí.

 

Đồng chí Chủ tịch LĐLĐ thành phố tặng hoa chúc mừng BCH công đoàn lâm thời

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, đồng chí Đào Thị Thúy - Chủ tịch LĐLĐ thành phố đã giao nhiệm vụ cho BCH Công đoàn cơ sở trong thời gian tới cần xây dựng quy chế hoạt động của ban chấp hành; xây dựng chương trình hoạt động, xây dựng quy chế phối hợp với Ban giám đốc công ty; tổ chức vận động công nhân lao động đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra đồng thời tổ chức tuyên truyền phổ biến các chế độ chính sách cho người lao động, thực hiện quyền kiểm tra, giám sát của công đoàn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Phối hợp với Ban giám đốc công ty tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định 149/2018/NĐ-CP của Chính Phủ và tổ chức ký thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn cho người lao động. Cùng với đó, trong thời gian tới BCH công đoàn cơ sở cần chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội lần thứ nhất theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

 Xuân Thùy - LĐLĐ thành phố Bắc Kạn