• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2022"-----“Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”-----“Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid - 19”

LĐLĐ huyện Na Rì tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn

Cập nhật lúc 15:24 - 27/12/2021 (GMT +07:00)

Ngày 09/12/2021, Liên đoàn Lao động huyện Na Rì tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho 80 cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tại Hội nghị, các đồng chí cán bộ công đoàn đã được nghe báo cáo viên của Liên đoàn Lao động huyện triển khai các nội dung: Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Kế hoạch số 61-KH/TU, ngày 21/10/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn và Kế hoạch số 101/KH-LĐLĐ ngày 01/12/2021 của LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW; Quyết định số 3169/QĐ-TLĐ ngày 07/9/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp; triển khai chế độ chi phụ cấp cán bộ công đoàn; Công tác đánh giá, chấm điểm CĐCS, thi đua khen thưởng trong hệ thống công đoàn; Công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn; tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân…

Hoàng Thị Hương – LĐLĐ huyện Na Rì