• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

LĐLĐ huyện Chợ Mới tham gia Đoàn kiểm tra hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020

Cập nhật lúc 13:59 - 24/08/2020 (GMT +07:00)

Từ ngày 17 đến 20/8/2020, LĐLĐ huyện Chợ Mới tham gia đoàn công tác của Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện phong trào tại 06 đơn vị: Xã Thanh Mai, xã Thanh Vận, xã Thanh Thịnh, xã Cao Kỳ, xã Bình Văn và xã Quảng Chu. Qua kiểm tra, nhìn chung các cơ quan, đơn vị đã triển khai tốt các văn bản liên quan đến hoạt động phong trào tại cơ sở; thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện và thông qua các hội nghị lồng ghép triển khai đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Qua đó hoạt động phong trào được thực hiện theo đúng hướng dẫn, bước đầu mang lại những kết quả đáng khích lệ.

Kiểm tra tại xã Thanh Mai

            Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số hạn chế, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra như: Việc xây dựng kế hoạch thực hiện còn chung chung, mang tính hình thức, tính thiết thực chưa cao. Đồng thời Đoàn đã hướng dẫn cho các đơn vị cách làm báo cáo thành tích để đề nghị xét công nhận cần gắn với thành tích của đơn vị và bám sát hướng dẫn chấm điểm xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nhiều đến đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên chức lao động như: Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động thể dục thể thao và đầu tư các thiết chế văn hóa tại đơn vị.

Hương Giang - LĐLĐ huyện Chợ Mới