• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!" " **************** "Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2020)!"

LĐLĐ huyện Bạch Thông: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến CNVCLĐ giai đoạn 2015- 2020

Cập nhật lúc 15:47 - 01/06/2020 (GMT +07:00)

Ngày 29/5/2020, Liên đoàn Lao động huyện Bạch Thông tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), giai đoạn 2015- 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Minh Thanh- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn, đồng chí Nguyễn Thanh Hà- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành LĐLĐ huyện; đại biểu điển hình tiên tiến và các đồng chí cán bộ Công đoàn trong huyện.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung- Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện trao Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015- 2020

Trong những năm qua các cấp công đoàn toàn huyện đã tích cực triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; duy trì, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đây là động lực tạo đà phát huy những nhân tố tích cực, tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, cần cù, sáng tạo, phát huy cải tiến kỹ thuật, cải tiến lề lối làm việc, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những thành tích đó đã được các cấp, các ngành ghi nhận, trong 5 năm (2015 - 2020), có 138 lượt Tập thể LĐXS, 384 lượt Tập thể LĐTT; 815 lượt Chiến sỹ thi đua cơ sở, 59 lượt Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 3.625 lượt LĐTT; 644 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng; nhiều tập thể, cá nhân được các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, UBND tỉnh tặng Bằng khen. Về công đoàn có 98 lượt tập thể và 205 lượt cá nhân đạt thành tích xuất sắc được khen thưởng toàn diện; 37 lượt tập thể và 135 lượt cá nhân được biểu dương, khen thưởng khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 4.017 lượt cá nhân đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc, 2.429 lượt cá nhân đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Minh Thanh-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Hà-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015- 2020, đồng thời yêu cầu trong giai đoạn 2020- 2025 các cấp công đoàn cần tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, CNVCLĐ về tầm quan trọng và mục đích, ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức thi đua phù hợp với tình hình hoạt động của cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua do công đoàn phát động, cần quan tâm phong trào thi đua “Học tập nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH- HĐH đất nước”; coi trọng công tác sơ kết, tổng kết, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; trước mắt trong năm 2020 cần tổ chức hiệu quả, thiết thực các phong thi đua chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, ngành, địa phương, đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bạch Thông lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V; Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X; Đại hội thi toàn quốc lần thứ X…
Ghi nhận thành tích đã đạt được của các cá nhân, LĐLĐ huyện đã tặng Giấy khen cho 25 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua, giai đoạn 2015- 2020; lựa chọn 4 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc nhất đề nghị LĐLĐ tỉnh biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến cấp tỉnh.

Đinh Văn Tuyên-Liên đoàn Lao động huyện Bạch Thông