• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Nhiệt liệt chào mừng 110 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2022)"--------" Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022)------“Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”-----“Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid - 19”-------"

LĐLĐ huyện Bạch Thông tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2021

Cập nhật lúc 15:51 - 04/11/2021 (GMT +07:00)

Ngày 03/11/2021, Liên đoàn Lao động huyện Bạch Thông tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho 70 cán bộ công đoàn.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị các đồng chí cán bộ công đoàn đã được nghe báo cáo viên của Liên đoàn Lao động tỉnh và Liên đoàn Lao động huyện triển khai các nội dung: Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Công tác Kiểm tra, giám sát công đoàn; tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; nghiệp vụ công tác nữ công; giải pháp thực hiện nhiệm vụ công đoàn trong tình hình hiện nay

Thông qua Hội nghị tập huấn, các đồng chí cán bộ công đoàn đã được trang bị kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản và những giải pháp thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình hiện nay, góp phần đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Đinh Văn Tuyên – LĐLĐ huyện Bạch Thông