• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẺ ĐỂ XÂY DỰNG HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH! > ↈ < HÀNH ĐỘNG VÌ THIÊN NHIÊN - TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TA! > ↈ < NƯỚC LÀ TÀI NGUYÊN HỮU HẠN HÃY SỬ DỤNG NƯỚC MỘT CÁCH TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ VÌ MỘT TƯƠNG LAI BỀN VỮNG > ↈ < TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU SỚM ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG THÀNH HIỆN THỰC CUỘC SỐNG! > ↈ < VÌ SỨC KHỎE CỦA MỌI NGƯỜI, HẠNH PHÚC CỦA MỌI NHÀ - HÃY TRÁNH XA MA TÚY! > ↈ <

LĐLĐ huyện Bạch Thông kiểm tra đánh giá, xếp loại Công đoàn cơ sở năm học 2019- 2020

Cập nhật lúc 14:51 - 02/07/2020 (GMT +07:00)

LĐLĐ huyện Bạch Thông vừa kiểm tra, đánh giá, xếp loại công đoàn năm học 2019- 2020 tại 4 công đoàn cơ sở (CĐCS): CĐCS Trường TH&THCS Quang Thuận, CĐCS Trường Mầm non Quang Thuận, CĐCS Trường TH&THCS Sỹ Bình, CĐCS Trường Mầm non Sỹ Bình.
 


Kiểm tra tại Công đoàn Trường Tiểu học và THCS Sỹ Bình

Qua kiểm tra cho thấy, các CĐCS đã chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam; thực hiện các quy định của tổ chức công đoàn. Triển khai, thực hiện sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên; xây dựng kế hoạch hoạt động, các quy chế, phân công nhiệm vụ trong Ban Chấp hành. Quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên và người lao động. Phối hợp với chuyên môn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức đầu năm học theo quy định. Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của tổ chức công đoàn đến đoàn viên. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... cùng với những kết quả đạt được, vẫn có đơn vị thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ hiệu quả chưa cao. 
Căn cứ kết quả đạt được của các đơn vị và các tiêu chí chấm điểm đối với công đoàn cơ sở, Đoàn kiểm tra quyết định số điểm và xếp loại 04/04 đơn vị đều đạt CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học 2019-2020

Đinh Tuyên- LĐLĐ huyện Bạch Thông