• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

LĐLĐ huyện Ba Bể tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn

Cập nhật lúc 20:40 - 03/12/2020 (GMT +07:00)

Nhằm trang bị và nâng cao kiến thức, nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở trong thời gian tới, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh, ngày 02/12/2020, LĐLĐ huyện Ba Bể tập huấn nghiệp vụ cho gần 80 cán bộ công đoàn trong toàn huyện.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã được báo cáo viên của LĐLĐ tỉnh triển khai những điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn thi hành Điều lệ công đoàn Việt Nam khóa XII; Công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức công đoàn; Tuyên truyền xây dựng chính quyền điện tử, công dân điện tử; triển khai Đề án và các văn bản pháp luật có liên quan đến thực hiện cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức Bắc Kạn nói không với tiêu cực”.

Ngọc Liêm