• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2021! *********************** Tháng công nhân năm 2021: “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” *********************** Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”.

Liên đoàn Lao động huyện Ba Bể phối hợp tuyên truyền văn bản pháp luật

Cập nhật lúc 19:57 - 05/04/2021 (GMT +07:00)

Ngày 02/4/2021, Tại Hội trường trụ sở hợp khối huyện Ba Bể, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp và một số văn bản pháp luật cho các đồng chí là lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện, lãnh đạo, cán bộ tư pháp các xã, thị trấn, cán bộ công đoàn trong toàn huyện.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí lãnh đạo UBND huyện và các báo cáo viên pháp luật cấp huyện tuyên truyền, phổ biến các quy định của Pháp luật về bầu cử cũng như vị trí vai trò của Quốc hội và HĐND các cấp; nguyên tắc bầu cử, quyền lợi và trách nhiệm của cử tri; Luật bảo vệ môi trường 2020; Luật cư trú năm 2020 và một số văn bản pháp luật mới…

Nguyễn Thị Khoa - LĐLĐ huyện Ba Bể