• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Chào mừng Xuân Quý Mão 2023 ------------- Chào mừng Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023)------------Kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955- 27/02/2023)-------Kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963-02/01/2023)---------Kỷ niệm 50 năm Ngày ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam (27/01/1973-27/01/2023) -------- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913-15/02/2023)-----------------“Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid - 19”-------"

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX kết thúc thành công

Cập nhật lúc 07:07 - 06/05/2020 (GMT +07:00)

Sáng ngày 05/5/2020, Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh bước sang ngày làm việc thứ hai tập trung thảo luận thông qua các nghị quyết quan trọng và bế mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết:

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ sông thôn Nà Pò, xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ sông Nà Hoan, xã Tân Tú, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hội trường tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết về việc giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh.

Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020.

Nghị quyết phân bổ chi tiết vốn vay, vốn viện trợ thuộc kinh phí sự nghiệp Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2020.

Nghị quyết về việc quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá Bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nghị quyết thông qua Bảng giá đất định kỳ 5 năm 2020-2024.

Nghị quyết về danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (bổ sung); quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện trong năm 2020 và điều chỉnh tên công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 và Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2019.

Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025.

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã thuộc diện dôi dư có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc.

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Du phát biểu tại Kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Du nhấn mạnh: Sau gần 02 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa IX đã thành công tốt đẹp, hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Kỳ họp đã nhất trí thông qua 14 nghị quyết chuyên đề, 02 nghị quyết về công tác cán bộ và 01 nghị quyết về kết quả kỳ họp. Trong các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp này, có nghị quyết tác động tới nhiều cán bộ, công chức cấp xã do vậy HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh cần kịp thời có hướng dẫn cụ thể và tuyên truyền sâu rộng để tạo sự thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện.

Đồng chí cũng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kêu gọi toàn thể dân tộc Việt Nam cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch Covid-19; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành để tuyên truyền, vận động nhân dân nắm rõ, đồng thuận và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các cấp, khuyến cáo của ngành y tế và quy định của tỉnh về công tác phòng, chống dịch góp phần cùng cả nước chiến thắng dịch bệnh và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Nguồn: https://backan.gov.vn