• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 11 (khoá XII)

Cập nhật lúc 16:46 - 11/02/2020 (GMT +07:00)

Chiều 11.2, thực hiện chương trình làm việc năm 2020, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị lần thứ 11 (khoá XII). Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì Hội nghị.  

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu và các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch cùng tham dự Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Dân vận Trung ương, Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho biết, Hội nghị lần này Đoàn Chủ tịch sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào 3 nội dung rất quan trọng.

Thứ nhất là cho ý kiến vào “Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Liên quan đến Đề án, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết, trên cơ sở ý kiến của các đồng chí ủy viên Đoàn Chủ tịch gửi lại tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 9, Đảng đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch đã chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu hoàn thiện. Tại Hội nghị lần này, Thường trực Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đoàn Chủ tịch để hoàn chỉnh lần cuối trước khi báo cáo Bộ Chính trị…

Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đề nghị các đồng chí ủy viên Đoàn Chủ tịch nghiên cứu, đóng góp các ý kiến, nhất là một số nội dung liên quan cần tập trung thảo luận, cụ thể: đánh giá hiện trạng (ưu, nhược) của mô hình tổ chức bộ máy, cán bộ ở từng cấp công đoàn, nhất là cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở, trên cơ sở đó đề xuất về mô hình tổ chức của hoạt động công đoàn trong thời gian tới; các hạn chế trong nội dung, phương thức hoạt động, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; quan điểm, khâu đột phá, các giải pháp để đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đánh giá về sự lãnh đạo của Đảng và đề xuất phương hướng đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cấp công đoàn…

Tại Hội nghị, các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng sẽ tập trung cho ý kiến vào Tờ trình về việc chỉnh lý dự thảo Hướng dẫn Điều lệ theo nội dung chỉnh lý Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII sau khi thẩm định.

Về nội dung này, Thường trực Đoàn Chủ tịch cũng đã sớm chỉ đạo xây dựng dự thảo Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam trình Đoàn Chủ tịch cho ý kiến tại Hội nghị lần thứ nhất và  lần thứ hai, tuy nhiên vì nhiều lý do khách quan, đồng thời phải căn cứ vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đến ngày 13.1.2020 Văn phòng Trung ương Đảng mới có văn bản số 11384-CV/VPTW về việc ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Thường trực Đoàn Chủ tịch đã chỉ đạo Ban Tổ chức nghiên cứu, tiếp thu chỉnh lý một số nội dung Điều lệ theo yêu cầu thẩm định của Ban Tổ chức Trung ương và quyết định ban hành.

Căn cứ nội dung Điều lệ (đã chỉnh lý), Thường trực Đoàn Chủ tịch đã chỉ đạo Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn chỉnh lý 3 nội dung đã nêu trong tờ trình, cụ thể: Về số lượng đại biểu chính thức dự đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Điều chỉnh quy định về công tác bầu cử; về số lượng ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở; đề nghị Đoàn Chủ tịch cho ý kiến để hoàn chỉnh, ban hành.

Thứ ba, về Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1584/QĐ-TLĐ ngày 16.10.2019 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, công nhận chức vụ, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, biệt phái luân chuyển cho cán bộ của tổ chức Công đoàn

Liên quan đến Tờ trình, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết, Quyết định số 1584/QĐ-TLĐ được ban hành tháng 10.2019, tuy nhiên, ngày 30.12.2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và sẽ có hiệu lực từ 15.2.2020, căn cứ các quy định của Đảng, Nghị định số 99, Thường trực Đoàn Chủ tịch trình xin ý kiến Đoàn Chủ tịch về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1584/QĐ-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đề nghị các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, đóng góp các ý kiến để Đoàn Chủ tịch xem xét, quyết định. 

Nguồn tin: Báo Lao động