• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2021! *********************** Tháng công nhân năm 2021: “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” *********************** Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”.

Hưởng ứng giờ trái đất năm 2021

Cập nhật lúc 08:56 - 24/03/2021 (GMT +07:00)

Sự kiện Giờ Trái đất (EH) là một hoạt động truyền thông thường niên được khởi xướng bởi Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) với mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng và các Chính phủ với vấn đề biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên phạm vi toàn cầu. Hành động tự nguyện này bắt đầu bằng hành động biểu trưng là tắt đi những ánh sáng, thiết bị điện không cần thiết trong 1 giờ đồng hồ và sẽ được tiếp nối bằng những hành động yêu Trái đất trong suốt thời gian tiếp theo.

Năm 2021, Chiến dịch Giờ Trái đất sẽ được thực hiện bởi Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam dưới sự bảo trợ của Bộ Công Thương, theo đó các hoạt động sẽ được thực hiện theo hướng đổi mới, sáng tạo, thiết thực hơn nhằm mang lại hiệu quả tuyên truyền cao, rộng rãi. Sự kiện tắt đèn trong vòng một giờ hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30, Thứ Bảy, ngày 27 tháng 3 năm 2021.

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2021, góp phần vào những nỗ lực chung theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, ngày 11/03/2021 UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành kế hoạch số 132/KH-UBND , theo đó các Sở, ban, ngành, địa Phương, đơn vị liên quan và Công ty điện lực Bắc Kạn tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 và tăng cường thực hiện tiết kiệm điện đến các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm điện đến công đồng. Cụ thể:

- Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Giờ Trái đất 2021 nhằm thu hút được sự quan tâm của động đảo các tổ chức, cơ quan và người dân trên địa bàn tỉnh tham gia vào Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021.
- Tắt đèn đường, đèn trang trí, đèn quảng cáo tại các điểm công cộng như: Các tòa nhà, khu vui chơi công cộng, một số biển hiệu quảng cáo ngoài trời trong khoảng thời gian từ 20h30 đến 21h30, thứ bảy, ngày 27 tháng 3 năm 2021. 
- Vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân hưởng ứng tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021; ý thức tự giác tắt đèn trong nhà và các thiết bị sử dụng điện không cần thiết trong khoảng thời gian từ 20h30 đến 21h30, thứ bảy, ngày 27 tháng 3 năm 2021.
- Thực hiện chương trình truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về Biến đổi khí hậu và sự kiện Giờ Trái đất năm 2021, bao gồm:
+ Tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về sự kiện Giờ Trái đất, biến đổi khí hậu, mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và sử dụng năng lượng; các biện pháp để góp phần thích ứng, giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu.
+ Treo băng rôn ở nơi công cộng, những tuyến đường chính, trụ sở cơ quan làm việc…
- Do ảnh hưởng của dịch Covid -19, nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe cộng đồng trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất 2021, yêu cầu không tổ chức các sự kiện tập trung đông người khi các cơ quan chức năng chưa công bố hết dịch.