• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2021! * Tháng công nhân năm 2021: “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” * Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”. * ------NGÀY 23-5-2021, CỬ TRI CẢ NƯỚC ĐI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026!------NƯỚC LÀ TÀI NGUYÊN HỮU HẠN HÃY SỬ DỤNG NƯỚC MỘT CÁCH TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ VÌ MỘT TƯƠNG LAI BỀN VỮNG------NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 46 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2021)!------

Hưởng ứng Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới và Cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

Cập nhật lúc 08:10 - 07/08/2020 (GMT +07:00)

Thực hiện kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo Trung ương, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông trong năm 2020 với hai nội dung chính là Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2020 và Cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.

Theo đó, Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2020 nhận các tác phẩm tham dự được đăng, phát trên báo chí từ ngày 01/01/2017 đến ngày 20/10/2020. Ban Tổ chức nhận bài tham dự Cuộc thi năm 2020 đến hết ngày 30/10/2020.

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Tác phẩm dự thi ngoài việc gửi qua đường bưu điện (để chấm giải), tác giả gửi qua thư điện tử nongthonmoi@mard.gov.vn để tổng hợp.

 

Cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020, nhận tác tác phẩm dự thi được chụp trong thời gian bắt đầu từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/10/2020, chưa đoạt giải hoặc triển lãm trong các cuộc thi nào khác. Ban Tổ chức chỉ nhận các tác phẩm dự thi đến trước 12h00 ngày 02/11/2020.

Các tác giả có thể gửi tác phẩm dự thi theo hai hình thức: Ảnh dạng file kỹ thuật số gửi theo địa chỉ emailntm.tthtqt@gmail.com và theo đường link http://nongthonmoi.gov.vn/Pages/cuoc-thi-anh-dep-nong-thon-moi.aspx.

Ảnh in hoặc lưu trên USB gửi trực tiếp qua đường bưu điện về Ban tổ chức theo địa chỉ: Phòng Truyền thông và Hợp tác quốc tế, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Kế hoạch và Thể lệ 02 Cuộc thi được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin nongthonmoi.gov.vn và trang fanpage “Nông thôn mới Trung ương”.

>> 1. Thể lệ Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới

>>2. Thể lệ cuộc thi ảnh nông thôn mới