• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
ↈ < HÀNH ĐỘNG VÌ THIÊN NHIÊN - TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TA! > ↈ < TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU SỚM ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG THÀNH HIỆN THỰC CUỘC SỐNG! > ↈ

Công đoàn ngành Y tế tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2021

Cập nhật lúc 15:45 - 14/11/2021 (GMT +07:00)

Ngày 12/11/2021, Công đoàn ngành Y tế tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho 35 đồng chí là ủy viên BCH, ủy viên UBKT Công đoàn ngành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra của 15 CĐCS trực thuộc.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị các đồng chí cán bộ công đoàn đã được tiếp thu các chuyên đề: Quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn (Ban hành kèm theo Quyết định số 684/QĐ-TLĐ, ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam); thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong tổ chức công đoàn; việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở. Hướng dẫn tổ chức thực hiện phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn (những điểm mới) theo quy định của Tổng Liên đoàn.

Đây là những nội dung cơ bản nhằm trang bị cho cán bộ công đoàn cơ sở những kiến thức và kỹ năng để tổ chức tuyên truyền, triển khai, thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn trong thời gian tới./.

Minh Duyên