• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

Công đoàn ngành Y tế: Kiểm tra, đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở năm 2019

Cập nhật lúc 11:18 - 03/01/2020 (GMT +07:00)

Trong tháng 12/2019, Công đoàn ngành Y tế tiến hành kiểm tra, đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở năm 2019 tại 09 công đoàn cơ sở, gồm: 08 Công đoàn cơ sở Trung tâm y tế huyện, thành phố và công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Kiểm tra tại công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn

Năm 2019, các công đoàn cơ sở đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung, giải pháp xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; công tác tuyên truyền giáo dục, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được quan tâm hơn; các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia. Việc tự chấm điểm đều được các công đoàn cơ sở thực hiện nghiêm túc, căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm đạt được của từng tiêu chí để tính điểm. Đối với điểm thưởng, các đơn vị chỉ tự chấm khi đạt được thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ… Kết quả, đoàn kiểm tra đã chấm điểm xếp loại 9/9 CĐCS, 9/9 Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Triệu Minh Duyên-Công đoàn ngành Y tế