• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 138 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2024)------Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)----Kỷ niệm 206 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2024)----Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)----Kỷ niệm 79 năm Ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024)---Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024)---Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2024)--Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 -19/5/2024)----Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 -20/5/2024)---Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 - 01/6/2024---Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!-----------Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!-----------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!---------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của hệ thống chính trị và toàn xã hội!---------Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!----Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành, cán bộ công đoàn chủ chốt toàn ngành

Cập nhật lúc 13:51 - 01/03/2023 (GMT +07:00)

Thực hiện kế hoạch đã đề ra, chiều ngày 27/02/2023, tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bắc Kạn, Công đoàn ngành GD&ĐT tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành, cán bộ công đoàn chủ chốt toàn ngành để tiến hành các nội dung công việc: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2018-2023; lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Công đoàn ngành khóa V trình tại Đại hội Công đoàn ngành khóa VI nhiệm kỳ 2023-2028; lấy phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Uỷ ban kiểm tra, các chức danh trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Uỷ ban kiểm tra Công đoàn ngành nhiệm kỳ 2023-2028.

/upload/images/nam-2023/thang-3.2023/1.-cd-gd-dt-to-chuc-hn-chu-chot.anh.jpg

Ảnh. Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và góp ý sâu vào các dự thảo báo cáo trình tại Hội nghị. Cụ thể, đối với Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023, các ý kiến đều thống nhất cho rằng Báo cáo đã phản ánh đúng, đầy đủ những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong công tác kiểm tra giám sát từ ngành đến cơ sở trong nhiệm kỳ tới: kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và kiểm tra tài chính công đoàn được 329 cuộc. Trong đó, Công đoàn ngành kiểm tra tài chính đồng cấp 05 cuộc, kiểm tra cấp dưới được 27 cuộc; các công đoàn cơ sở tự kiểm tra 137 cuộc, 31 cuộc giám sát chuyên đề, toàn ngành không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên; có 119 cán lượt cán bộ làm công tác kiểm tra được bồi dưỡng tập huấn về công tác kiểm tra... Nội dung, phương pháp, chất lượng các cuộc kiểm tra ngày càng được nâng lên; việc lưu trữ hồ sơ kiểm tra đã được thực hiện đúng quy định. Công tác kiểm tra đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ và các quy định về quản lý sử dụng tài chính của tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Đối với dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Công đoàn ngành khóa V, trình tại Đại hội Công đoàn ngành khóa VI nhiệm kỳ 2023-2028 sắp tới, các đại biểu đồng tình nhất trí với bố cục, nội dung dự thảo báo cáo, đề nghị tiểu ban nội dung Đại hội cần xem xét, đánh giá, dự báo đúng tình hình trong nhiệm kỳ tới, phân tích đi tới điều chỉnh một số chỉ tiêu cần phấn đấu thực hiện cho phù hợp với thực tế đó là: chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, chỉ tiêu đoàn viên xuất sắc, khám sức khoẻ, đơn vị đạt chuẩn văn hoá hàng năm.

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các cán bộ chủ chốt công đoàn của ngành đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử và lần đầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Uỷ ban kiểm tra, các chức danh trong Ban Thường vụ, Uỷ ban kiểm tra Công đoàn ngành nhiệm kỳ 2023-2028 theo văn bản hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh.

                              Phan Tuệ - Chủ tịch Công đoàn ngành GD&ĐT Bắc Kạn