• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2022"-----“Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”-----“Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid - 19”

Công đoàn ngành GD&ĐT tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn

Cập nhật lúc 13:22 - 17/12/2021 (GMT +07:00)

Ngày 15/12/2021, tại Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị trường học Bắc Kạn, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho 54 đồng chí cán bộ công đoàn cơ sở.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Trong thời gian tập huấn, các đồng chí cán bộ công đoàn đã được quán triệt, trao đổi 7 chuyên đề gồm: Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Tỉnh uỷ, LĐLĐ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Công tác giám sát, phản biện xã hội của Công đoàn; Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị người Lao động; Vị trí, vai trò Nữ công CĐCS; Triển khai phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” giai đoạn 2021-2025; Một số nội dung mới trong quản lý sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên; Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 3226/QĐ-TLĐ, ngày 20/9/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn. Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ Công đoàn những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ hoạt động công đoàn, những nội dung quy định mới sẽ được áp dụng từ năm 2022, trên cơ sở đó nâng cao trình độ và năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở.

Nguyễn Duy Tuyên – Công đoàn ngành GD & ĐT