• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

Công đoàn ngành GD&ĐT Bắc Kạn: Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019 -2020

Cập nhật lúc 17:08 - 03/09/2020 (GMT +07:00)

Ngày 31/8/2020, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019 -2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT Công đoàn ngành, các đồng chí cán bộ công đoàn chủ chốt của công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành. Đồng chí Vi Văn Nghĩa - Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đồng chí Đào Thị Mai Sen – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đ/c Đào Thị Mai Sen – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Đ/c Phan Ngọc Tuệ - Chủ tịch Công đoàn ngành GD&ĐT trao Giấy khen của Công đoàn ngành cho các tập thể và cá nhân thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào CBNGNLĐ và hoạt động công đoàn năm học 2019-2020

Năm học 2019-2020, là năm học đặc biệt với nhiều khó khăn, song với sự chỉ đạo của Đảng ủy, LĐLĐ tỉnh, CĐGD Việt Nam, với sự cố gắng nỗ lực của các CĐCS, của đoàn viên, CBGNNLĐ, sự quyết tâm cao của Ban Thường vụ CĐN, các nhiệm vụ công tác năm học 2019-2020 cơ bản được triển khai thực hiện hiệu quả. Tiếp tục có bước đổi mới, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động công đoàn ngày càng thiết thực hơn, hướng về cơ sở, chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho đoàn viên, công tác tuyên truyền giáo dục, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai hiệu quả, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh là những điểm nổi bật trong hoạt động công đoàn của toàn ngành năm học vừa qua. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học được thực hiện hiệu quả, hoàn thành mục tiêu đề ra.
Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022, trong đó tập trung đánh giá những kết quả nổi bật, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, các giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội V. Đến nay sau 3 năm, với sự nỗ lực của các cấp công đoàn trong ngành đã có 07/09 chỉ tiêu thực hiện hàng năm đạt và vượt, một số chỉ tiêu cần phấn đấu thực hiện trong nửa nhiệm kỳ cuối.
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận đánh giá những việc đã làm được, những hạn chế sau một năm hoạt động, kiến nghị một số giải pháp nhằm phấn đấu thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác công đoàn trong năm học 2020-2021.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vi Văn Nghĩa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đồng chí Đào Thị Mai Sen – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã đánh giá cao vai trò của tổ chức công đoàn từ cơ sở tới ngành trong việc quan tâm động viên, chăm lo đời sống vật chất tinh thần CBNG&LĐ, phối hợp với chuyên môn thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Đồng thời đề nghị Công đoàn ngành, các CĐCS thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong năm học 2020-2021 và nửa nhiệm kỳ cuối thực hiện Nghị quyết Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn lần thứ V. 
Ghi nhận và biểu dương thành tích đã đạt được, tại hội nghị đồng chí Vi Văn Nghĩa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 04 cá nhân; Công đoàn ngành tặng Giấy khen toàn diện cho 05 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CBNG-LĐ và hoạt động công đoàn năm học 2019-2020, tặng Giấy khen chuyên đề cho 01 tập thể và 27 cá nhân.

Nguyễn Duy Tuyên-Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn