• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Nhiệt liệt chào mừng 110 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2022)"--------" Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022)------“Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”-----“Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid - 19”-------"

Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố giám sát chuyên đề tại 4 công đoàn cơ sở

Cập nhật lúc 15:51 - 17/05/2022 (GMT +07:00)

Trong 2 ngày 12, 13/5, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố đã tổ chức đợt giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ hoạt động công đoàn và kết quả tự chấm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn năm học 2021 - 2022 tại 04 công đoàn cơ sở: Trường THCS Dương Quang, Trường THCS Đức Xuân, trường THCS Xuất Hóa, Trường Tiểu học Phùng Chí Kiên.

                      

Đoàn giám sát tại Công đoàn Trường THCS Đức Xuân

Qua giám sát cho thấy, các CĐCS đều chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam; thực hiện các quy định của tổ chức công đoàn; xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa công đoàn với chuyên môn; các quy chế của công đoàn. Kịp thời triển khai thực hiện sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên; quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, đoàn viên và NLĐ; tích cực phát huy việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua việc phối hợp tổ chức Hội nghị CBVC; tổ chức tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, các chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến cán bộ, đoàn viên, NLĐ. Công tác quản lý thu - chi tài chính công đoàn được đảm bảo đúng quy định.

Tại các buổi giám sát, đoàn đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và đề nghị các đơn vị khẩn trương khắc phục để hoạt động công đoàn cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn.

Xuân Thùy – LĐLĐ thành phố Bắc Kạn