• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

Tổng kết Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Kạn

Cập nhật lúc 16:15 - 27/12/2019 (GMT +07:00)

Ngày 26/12, Tại Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2020. Tham dự Hội nghị có các đại biểu đại diện Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các đơn vị thành viên trong Khối thi đua: Hội Cựu chiến binh tỉnh (cụm trưởng năm 2019), Hội Liên hiệp Phụ nữ (cụm phó năm 2019), Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2020

Trong năm 2019, hoạt động của Khối thi đua đã có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực và đạt kết quả trên nhiều lĩnh vực. Các phong trào thi đua được các đơn vị phát động sâu rộng, toàn diện gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, ngành đã thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo hội viên, đoàn viên và nhân dân; khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, ý chí tự lực tự cường và phát huy tính năng động, sáng tạo của MTTQ và các đoàn thể, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong toàn tỉnh.

Tại hội nghị, trên cơ sở kết quả chấm điểm và hoạt động thực tế của từng đơn vị, các thành viên đã bỏ phiếu suy tôn và đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Ủy ban MTTQVN tỉnh đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen. Hội nghị đã thống nhất đề cử Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh làm Trưởng khối, Liên đoàn Lao động tỉnh làm Phó khối thi đua năm 2020. Hội nghị đã thông qua giao ước thi đua năm 2020 và tiến hành ký kết giao ước thi đua.

Ngọc Liêm