• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2021! *********************** Tháng công nhân năm 2021: “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” *********************** Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”.

Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh làm việc với các LĐLĐ huyện, thành phố

Cập nhật lúc 22:46 - 20/03/2021 (GMT +07:00)

Trong 4 ngày, từ 16 đến 19/3/2021, Thường trực LĐLĐ tỉnh đã làm việc với 8/8 LĐLĐ huyện, thành phố để thăm nắm việc triển khai các nhiệm vụ và hoạt động công đoàn trong Quý I/2021.

Làm việc tại LĐLĐ thành phố Bắc Kạn

Tại các buổi làm việc, các LĐLĐ huyện, thành phố đã báo cáo việc triển khai các nhiệm vụ và kết quả hoạt động công đoàn trong quý I/2021. Qua báo cáo cho thấy các đơn vị đều bám sát vào hướng dẫn, chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, các nhiệm vụ của địa phương để xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động trong năm 2021; tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ với chủ đề “Tận dụng cơ hội, vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”; tổ chức và chỉ đạo công đoàn cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, như: Chăm lo tết Nguyên đán cho đoàn viên, người lao động; công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức, Hội nghị người lao động với không khí dân chủ, cởi mở, phát huy được quyền làm chủ của người lao động. Hoạt động tuyên truyền, vận động được quan tâm đẩy mạnh, trong đó tập trung tuyên tuyền về Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vận động đoàn viên tham gia các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2021), mừng xuân Tân Sửu 2021, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19…

Tại các buổi làm việc, các LĐLĐ huyện, thành phố đã nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong thực tế quá trình triển khai nhiệm vụ tại địa phương. Những ý kiến đã được Thường trực, đại diện các Ban LĐLĐ tỉnh giải đáp và trực tiếp hướng dẫn triển khai thực hiện.

Phát biểu tại các buổi làm việc, Thường trực LĐLĐ tỉnh đã biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các LĐLĐ huyện, thành phố trong triển khai nhiệm vụ, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị cần bám sát các nội dung chương trình, kế hoạch đề ra để triển khai các nhiệm vụ, trước mắt trong Quý II/2021 cần bám sát cơ sở, người lao động để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tình hình đời sống, việc làm. Tập trung chỉ đạo công đoàn cơ sở thực hiện tốt việc tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp; quán triệt đoàn viên, người lao động gương mẫu, đi đầu trong thực hiện quyền và nghĩa vụ đi bầu cử, đồng thời nâng cao cảnh giác và tích cực đấu đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái, thù địch. Công đoàn cơ sở cần chủ động phối hợp và đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định của Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015. Việc tổ chức các hoạt động “Tháng công nhân”, “Tháng An toàn vệ sinh lao động” năm 2021 cần bám sát chủ đề, hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, cơ sở, người lao động, các hoạt động phải đảm bảo tuân thủ đúng các yêu cầu quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

Ngọc Liêm