• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2021! *********************** Tháng công nhân năm 2021: “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” *********************** Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”.

Chi tiết văn bản

Số ký hiệu Thể lệ
Trích yếu nội dung Thể lệ "Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về cầu cử Đại biểu Quốc và Hội đồng nhân dân
Ngày ban hành 08/03/2021
Hình thức văn bản Thể lệ
Cơ quan ban hành Văn bản của các Bộ, ngành
Người ký duyệt BTP
Tệp đính kèm the-le-cuoc-thi-tim-hieu-phap-luat-ve-bau-cu-dbqh-va-hdnd-cac-cap-.pdf