• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

Chi tiết văn bản

Số ký hiệu Tài liệu tuyên truyền
Trích yếu nội dung Tài liệu: Thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày ban hành 28/10/2020
Hình thức văn bản Đề cương tuyên truyền
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký duyệt Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Tệp đính kèm tai-lieu.-thong-bao-nhanh-ket-qua-dai-hoi-dang-bo-tinh-bac-kan.pdf