• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!

Chi tiết văn bản

Số ký hiệu Tài liệu tuyên truyền
Trích yếu nội dung Tài liệu: Thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày ban hành 28/10/2020
Hình thức văn bản Đề cương tuyên truyền
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký duyệt Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Tệp đính kèm tai-lieu.-thong-bao-nhanh-ket-qua-dai-hoi-dang-bo-tinh-bac-kan.pdf