• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẺ ĐỂ XÂY DỰNG HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH! > ↈ < HÀNH ĐỘNG VÌ THIÊN NHIÊN - TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TA! > ↈ < NƯỚC LÀ TÀI NGUYÊN HỮU HẠN HÃY SỬ DỤNG NƯỚC MỘT CÁCH TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ VÌ MỘT TƯƠNG LAI BỀN VỮNG > ↈ < TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU SỚM ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG THÀNH HIỆN THỰC CUỘC SỐNG! > ↈ < VÌ SỨC KHỎE CỦA MỌI NGƯỜI, HẠNH PHÚC CỦA MỌI NHÀ - HÃY TRÁNH XA MA TÚY! > ↈ <

Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 Cụm thi đua LĐLĐ 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc

Cập nhật lúc 14:37 - 14/07/2020 (GMT +07:00)

Trong 02 ngày 12, 13/7/2020, tại Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí  Nguyễn Văn Cảnh, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang; đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy;  Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Giang; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các ban chuyên đề của liên đoàn lao động 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc.

Quang cảnh Hội nghị

6 tháng đầu năm 2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, của Tỉnh ủy các tỉnh, các đơn vị trong cụm đã phấn đấu thực hiện tốt giao ước thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Các đơn vị trong Cụm thi đua đã xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn bám sát chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch với các nội dung, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể để thực hiện. Các đơn vị trong cụm thi đua đã tổ chức phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó, tập trung vào phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động công đoàn”, “Học tập nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước”…vận động CNVCLĐ đăng ký đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đăng ký xây dựng các công trình, sản phẩm chất lượng cao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đã có 1.979 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, 1.352 đề tài khoa học cấp cơ sở, 89 công trình, sản phẩm, tổng trị giá 94.217 tỷ đồng, tổ chức gắn biển 67 công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp trị giá 231 tỷ đồng…tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ giai đoạn 2015 - 2020; Ký kết với 54 đối tác để chăm lo phúc lợi cho đoàn viên công đoàn. Triển khai, tuyên truyền, vận động CNVCLĐ thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Tổng Liên đoàn, của các tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19...
Tại hội nghị các đại biểu đã tiến hành thảo luận tập trung vào các nội dung như: Công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 643/QĐ-TLĐ, ngày 22/5/2020 của Tổng Liên đoàn về việc hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; việc triển khai thực hiện Quy định 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư trung ương Đảng; hoạt động công tác nữ công, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, thu kinh phí công đoàn ...
Thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm 6 cuối năm 2020 là: Tiếp tục tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 đã đăng ký với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ tiêu cơ bản thực hiện nhiệm vụ năm 2020 Tổng LĐLĐ Việt Nam giao; Tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm và những vấn đề bức xúc của CNVCLĐ; tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; các cấp công đoàn rà soát đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để hỗ trợ theo Quyết định số 643/QĐ-TLĐ ngày 22/5/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; giám sát việc thực hiện pháp luật lao động; ký chương trình phối hợp công tác với một số cơ quan, đơn vị, ký thỏa thuận hợp tác với một số doanh nghiệp; tiếp tục tư vấn pháp luật lao động, công đoàn cho CNVCLĐ; tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; tuyên truyền về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...; tiếp tục phát động, vận động CNVCLĐ tích cực tham gia tổ chức phong trào thi đua; thực hiện tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; thành lập, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động ban nữ công công đoàn các cấp; Đôn đốc thu, nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn; Ủy ban kiểm tra Công đoàn các tỉnh thực hiện hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020. Thực hiện tốt việc tiếp đoàn viên, CNVCLĐ; giải quyết và tham gia giải quyết kịp thời các đơn đề nghị, khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, CNVCLĐ. 

Liên đoàn Lao động  7 tỉnh Trung du và Miền núi phía bắc trao hỗ trợ Nhà Mái ấm công đoàn

Nhân dịp này, LĐLĐ 7 tỉnh đã trao số tiền 105 triệu đồng cho LĐLĐ tỉnh Bắc Giang hỗ trợ xây dựng Nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Bắc Giang.

Thanh Thủy