• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

Chi tiết văn bản

Số ký hiệu 287 /QĐ - LĐLĐ
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành Quy chế Khen thưởng trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn tỉnh Bắc Kạn
Ngày ban hành 15/09/2020
Hình thức văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh
Người ký duyệt Vi Văn Nghĩa
Tệp đính kèm chuan.-15.9.20.-qd-ban-hanh-quy-che-tdkt-cua-ldld-tinh-nam-2020..docx chuan.-15.9.20.-qd-ban-hanh-quy-che-tdkt-cua-ldld-tinh-nam-2020..pdf