• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
ↈ < MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! > ↈ

Quy chế Khen thưởng trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn tỉnh Bắc Kạn

Cập nhật lúc 16:05 - 09/04/2021 (GMT +07:00)

1. Quy chế Khen thưởng trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 287/QĐ - LĐLĐ, ngày 15/9/2020:

                                         + > Tải Quy chế bản PDF tại đây.

                                         + > Tải Quy chế bản Word tại đây.

2. Bình xét, khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” (HD số 20, ngày 23/10/2020):  > Tải Hướng dẫn tại đây.